NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení znalostí zaměstnanců společnosti Coramexport s.r.o.


ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004163


ŽADATEL: Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová.


HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků společnosti Coramexport s.r.o. V rámci jeho realizace, která činí 24 měsíců, bude podpořeno 44 našich pracovníků, jejichž vzdělávací potřeby byly identifikovány v rámci analýzy potřeb dalšího vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit pracovní znalostí a schopnosti u pracovníků naší společnosti, což by se mělo následně projevit ve zvýšené kvalitě práce a jejich výkonnosti. Dojde tak k celkovému rozvoji jak těchto pracovníků, tak i naši společnosti.


CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.214.816,00- Kč


VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.032.593,60- Kč


PROJEKT ZVÝŠENÍ ZNALOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI CORAMEXPORT S.R.O. JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.