Referencje

Przegląd ważniejszych zamówień zrealizowanych przez firmę CORAMEXPORT w ostatnich 5 latach:

2005

Promarol-Plus - Polska

 • koagulator – koagulacja parą nasyconą
 • linia odwirowująca
 • ciągłe napełnianie linii destruktorowej
 • sito wibracyjne na mączkę mięsno-kostną
 • napełniające podajniki ślimakowe
 • waga workująca
 • końcowe pakowanie mączki mięsno-kostnej
 • projekt i wykonanie systemu pomiarowo-kontrolnego

2006

ZEVO Citonice – RCz - BPS Velký Karlov

 • linia hydrolizacyjna na do materiałów kategorii II i III
 • finalizacja prac projektowych stacji biogazu
 • projekt i wykonanie systemu pomiarowo-kontrolnego
 • przerób odpadków rzeźniczych, gnojowicy i kiszonki kukurydzianej
 • obecna moc 1,4MWe

Kotłownia Laßnitzhöhe - Austria

 • dostawa części urządzeń ciepłowniczych na biomasę
 • dostawa ponadnormatywnych bojlerów ciśnieniowych

2007

BPS LOKVE - Słowenia

 • stacja biogazu do przerobu odpadków kuchennych
 • linia hydrolizacyjna do materiałów kategorii II i III
 • przeróbka odpadów rzeźniczych i kuchennych, kiszonek, gnojowicy
 • moc stacji 1 MWe

Výtopna Schladmming - Austria

 • dostawa części urządzeń ciepłowniczych na biomasę
 • dostawa ponadnormatywnego, atypowego bojlera ciśnieniowego

ZEVO Citonice – Česká Republika

 • dezodoryzacja dla stacji biogazu Velký Karlov
 • dostawa urządzeń pneumatycznych do redukcji zapachów
 • przeróbka systemu chłodzącego w celu minimalizacji uniku zapachów
 • projekt i wykonanie systemu pomiarowo-kontrolnego

Agrodružstvo Jevišovice – Republika Czeska

 • linia do przerobu zielonej biomasy
 • linia technologiczna do produkcji suszu z lucerny

2008

Promarol-Plus - Polska

 • linia do przerobu materiałów kategorii I według EN1774
 • przyjmowanie i rozdrabnianie surowców łącznie z padliną
 • destruktorowa linia sterylizacyjna
 • prasowanie mączki mięsno-kostnej
 • rozdrabnianie i składowanie mączki mięsno-kostnej

Kompostárna Jarošovice - Czech Republic

 • linia do przyjmowania, sortowania i przerobu odpadów kuchennych
 • projekt i realizacja linii technologicznej

A3 - Holandia

 • dostawa modułu linii oczyszczającej
 • projekt i realizacja

2009

SPV Pelhřimov - Czech Republic

 • rewitalizacja stacji biogazu
 • przeróbka istniejących urządzeń w celu podniesienia wydajności
 • rozszerzenie przetwarzanych surowców o fitomasę
 • obniżka zużycia energii elektrycznej i cieplnej

2010

eksperymentalna linia Termo-Tlaká hydroliza

 • doświadczalny hydrolizer do testowania surowców
 • linia do badań prywatnych i zastosowań komercyjnych

Czeski Uniwersytet Rolniczy

 • dostawa eksperymentalnych urządzeń do fermentacji ciągłej
Przegląd opracowanych projektów w ostatnich 5 latach:

2006

BPS Bierhanzl - Czech Republic

 • stacja biogazu przetwarzająca gnojowicę, obornik, kiszonki i frakcje glicerynowe
 • studium projektowe zakończone oceną EIA
 • Stacja biogazu o mocy 1.000 kEel

2007

BPS Pacov - Czech Republic

 • stacja biogazu dla farmy drobiowej Pacov
 • projekt otrzymał zezwolenie na budowę
 • przerób odpadów gorzelnianych, gnojowicy i ściółki drobiowej
 • stacja biogazu o mocy 500 kWel

BPS TOZOS - Czech Republic

 • stacja biogazu dla farmy „Lesní dvůr“ - Horní Tošanovice
 • projekt otrzymał zezwolenie na budowę
 • projekt z technologię Termo-Tlaká hydroliza
 • przerób odpadów rzeźniczych, gnojowicy i kiszonek kukurydzianych
 • stacja biogazu o mocy 500 kWel

Ekoservis - projekt ocieplenia hali

 • audyt energetyczny i studium ocieplenia hali

2008

BPS Lučenec - Slovak Republic

 • stacja biogazu w tuczarni prosiąt
 • stacja biogazu przetwarzająca gnojowicę, kiszonki i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. II i III
 • stacja biogazu o mocy 1.000 kWel
 • projekt otrzymał zezwolenie na budowę

BPS SLOVLIKER - Czech Republic

 • stacja biogazu dla gorzelni
 • projekt otrzymał zezwolenie na budowę
 • przerób odpadów gorzelnianych gnojowicy i G-fazy
 • stacja biogazu o mocy 1.250 kWel

BPS Želeč - Czech Republic

 • stacja biogazu na wysypisku stałych odpadów komunalnych firmy Rumpold
 • projekt otrzymał zezwolenie na budowę
 • przerób odpadów ze supermarketów
 • stacja biogazu o mocy 536 kWel

BPS Ahníkov - Czech Republic

 • stacja biogazu w wytwórni kompostu firmy Wekus
 • projekt otrzymał zezwolenie na budowę
 • przerób osadów z oczyszczalni, produktów ubocznych i fitomasy
 • stacja biogazu o mocy 1.500 kWel

kafilerie N-ADOVA, VAS

 • ocena istniejących działów
 • ramowy projekt rozwoju

2010

BPS Podsedice - Czech Republic

 • stacja biogazu w tuczarni prosiąt w gminie Podsedice
 • projekt w stadium oczekiwania na pozwolenie na budowę
 • rolnicza stacja biogazu przetwarzająca gnojowicę i kiszonki
 • stacja biogazu o mocy 480 kWel

EC w oczyszczalni ścieków Velké Popovice - Czech Republic

 • projekt instalacji elektrociepłowniczej(kogeneracyjnej) w oczyszczalni ścieków browaru Velké Popovice
 • wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków
 • projekt w stadium oczekiwania na pozwolenie na budowę
 • instalacja o mocy 120 kWel