Reference

Přehled významnějších realizovaných zakázek firmy CORAMEX za posledních 5 let:

2005

Promarol-Plus - Polsko

 • koaguláror – koagulace sytou párou
 • odstředivková linka
 • kontinuální plnění destruktorové linky
 • vibrační síto na masokostní moučku
 • plnící šnekové dopravníky
 • pytlovací váha
 • finalizace a balení masokostní moučky
 • projekt a dodávka MaR

2006

ZEVO Citonice – ČR - BPS Velký Karlov

 • hydrolyzační linka na zpracování materiálu kategorie II. a III.
 • finaliace projektových prací bioplynové stanice
 • projekt a dodávka MaR
 • zpracování jateckých odpadů, kejdy a kukuřičné siláže
 • současný výkon 1,4MWe

Výtopna Laßnitzhöhe - Rakousko

 • dodávka částí tepelného hospodářství výtopny na biomasu.
 • dodávka nadrozměrných tlakových bojlerů

2007

BPS LOKVE - Slovinsko

 • BPS na zpracování kuchyňského odpadu.
 • hydrolyzační linka na zpracování materiálu kategorie II. a III.
 • zpracování kuchyňského a jateckých odpadů, siláže, kejdy
 • výkon BPS 1 MWe

Výtopna Schladmming - Austria

 • dodávka částí tepelného hospodářství výtopny na biomasu.
 • dodávka nadrozměrného atypického tlakového bojleru

ZEVO Citonice – Česká Republika

 • dezodorizace pro BPS Velký Karlov
 • dodávka vzduchotechniky pro redukci zápachu
 • úprava chladícího systému pro minimalizaci pachových uniků
 • projekt a dodávka MaR

Agrodružstvo Jevišovice – Česká Republika

 • linka pro zpracování zelené biomasy
 • technologická linka pro výrobu vojtěškových úsušků

2008

Promarol-Plus - Polsko

 • linka na zpracování materiálu kategorie I. dle EN1774
 • příjem a drcení suroviny včetně kadáverů
 • destruktorová sterilizační linka
 • lisování masokostní moučky
 • drcení a skladování masokostní moučky

Kompostárna Jarošovice - Czech Republic

 • linka na příjem, třídění a zpracování kuchyňských odpadů.
 • návrh a realizace technologické linky

A3 - Holandsko

 • dodávka modulu čistírenské linky
 • návrh a realizace

2009

SPV Pelhřimov - Czech Republic

 • revitalizace bioplynové stanice.
 • úprava stávající technologie za účelem zvýšený výkonu BPS
 • rozšíření zpracovávaných materiálů o fytomasu
 • snížení vlastní spotřeby el. a tepelné energie

2010

Experimentální linka Termo-Tlaké hydrolýzy

 • pokusný hydrolyzér pro testy surovin
 • linka pro soukromý výzkum i komerční využití

Česká zemědělská univerzita

 • dodávka experimentálních kontinuálních fermentorů
Přehled zpracovaných projektů za posledních 5 let:

2006

BPS Bierhanzl - Czech Republic

 • BPS na zpracování kejdy, hnoje, siláže a glycerinové frakce
 • studie projektu, ukončené řízení EIA
 • BPS o výkonu 1.000 kEel

2007

BPS Pacov - Czech Republic

 • BPS pro drůbeží farmu Pacov
 • projekt má vydané stavební povolení
 • zpracování lihovarnických výpalků, kejdy a drůbeží podestýlky
 • BPS o výkonu 500 kWel

BPS TOZOS - Czech Republic

 • BPS pro farmu „Lesní dvůr“ - Horní Tošanovice
 • projekt má vydané stavební povolení
 • projekt s technologií Termo-Tlaké hydrolýzy
 • zpracování jateckých odpadů, kejdy a kukuřičné siláže
 • BPS o výkonu 500 kWel

Ekoservis - projekt zateplení haly

 • energetický audit a studie zateplení servisní haly techniky

2008

BPS Lučenec - Slovak Republic

 • BPS u výkrmny prasat
 • BPS na zpracování kejdy, siláže a VŽP kat. II. a III.
 • BPS o výkonu 1.000 kWel
 • projekt má vydané stavební povolení

BPS SLOVLIKER - Czech Republic

 • BPS pro lihovar.
 • projekt má vydané stavební povolení
 • zpracování lihovarnických výpalků, kejdy a G-faze
 • BPS o výkonu 1.250 kWel

BPS Želeč - Czech Republic

 • BPS na skládce TKO firmy Rumpold
 • projekt má vydané stavební povolení
 • pracování odpadů ze supermarketů
 • BPS o výkonu 536 kWel

BPS Ahníkov - Czech Republic

 • BPS u kompostárny firmy Wekus
 • projekt má vydané stavební povolení
 • zpracování kalů z ČOV, VŽP a cíleně pěstované fytomasy
 • BPS o výkonu 1.500 kWel

Kafilerie N-ADOVA, VAS

 • posouzení stávajících provozů
 • návrh rámcového řešení rozvoje

2010

BPS Podsedice - Czech Republic

 • BPS u výkrmny prasat v obci Podsedice
 • projekt ve stádiu žádosti o stavební povolení
 • zemědělská BPS na zpracování kejdy a siláže
 • BPS o výkonu 480 kWel

KJ na ČOV Velké Popovice - Czech Republic

 • projekt instalace KJ na ČOV pivovaru Velké Popovice
 • využítí bioplynu na čističce odpadních vod
 • projekt ve stádiu žádosti o stavební povolení
 • KJ o výkonu 120 kWel