Profil společnosti

Společnost CORAMEXPORT s.r.o. se od svého založení v roce 1998 zaměřuje jako na jednu ze svých základních aktivit, na kompletní zpracování a dodávku technologických celků. Zprvu se jednalo zejména o kafilerní technologie a to jak v rámci ČR, tak i mimo ni. V současné době společnost rozšířila své aktivity a směřuje své cíle v oblasti eko energie. Navazuje tak na bohaté zkušenosti v oblasti kafilérních technologií a s využitím termo - tlaké hydrolýzy na svých bioplynových stanicích se zároveň řadí na špičku v tomto oboru.

Stáhněte si prezentaci naší společnosti ve formátu PDF